Äppelhyllan

Äppelhyllan

Alla barn är olika och läser på olika sätt. Därför finns Äppelhyllan. Här hittar du böcker som du kan läsa med ögon, öron eller fingertoppar, till exempel talböcker, teckenspråksböcker och taktila böcker.

På Äppelhyllan hittar du böcker som du kan läsa med ögon, öron eller fingertoppar, till exempel talböcker, teckenspråksböcker och taktila böcker. Här finns även böcker om barn med funktionsvariationer. Det finns böcker som väcker läsglädje, men också böcker som ger stöd och inspiration till dig som är vuxen.

Titta efter det röda äpplet när du är på biblioteket. Det är symbolen för Äppelhyllan. Saknar du något så prata med personalen så kan vi låna in från något av de andra biblioteken.

Läsa med öronen

Talböcker är för dig som har en läsnedsättning och har svårt att läsa vanlig text. Du som har någon av följande funktionsvariationer eller läsnedsättningar har rätt att låna talböcker:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsvariation, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsvariation
  • neuropsykiatriska funktionsvariation, som autism, ADHD.
  • tillfällig läsnedsättning

Om du har rätt att låna talböcker kan du ladda ned själv till dator, läsplatta eller mobil. För att kunna ladda ner själv måste du först registrera dig på biblioteket. Hör av dig till ditt bibliotek för att boka in en tid. (länka till kontakt/info om biblioteken)

Läs mer här: https://www.legimus.se/start

Läsa med ögonen

Böcker med tecken som stöd används tillsammans med bokens text och bilder. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är ett stöd att använda och förstå språk.

Läsa med fingertopparna

Taktila böcker läser du med fingrarna. Du kan känna hur olika saker i boken ser ut. Punktskriftsböcker är en taktil skrift som man läser med fingertopparna.

Sök

Språk