Sök

angle-left Avspärrningar på Stadsbiblioteket

Avspärrningar på Stadsbiblioteket

Telge fastigheter åtgärdar de vattenskador som upptäckts på Stadsbiblioteket. I februari kom lite mer besked.

November 2019

Vi har spärrat av delar av barnavdelningen på Stadsbiblioteket. Telge fastigheter, våra hyresvärdar, har upptäckt vattenläckage i våra fönsterpartier och behöver öppna upp dessa för att se hur omfattande bekymret är. Vi hoppas att arbetet ska gå snabbt och utan allt för stora störningar för våra besökare.
Vi kommer uppdatera denna notis när vi vet mer om hur arbetet fortskrider. 

Här finns en länk till ett radioinslag på P4 Södertälje från 20191209 om hur arbetet går.

Februari 2020

Den femte februari kom ett brev från vår hyresvärd, Telge Fastigheter. Det gäller hela huset och inte enbart Stadsbiblioteket.

Information fuktskador Luna 8 

Vi har nu efter en större undersökning en tydligare bild över de fuktskador som har drabbat samtliga byggnader inom fastigheten Luna 8. Lunagallerian har inga kända fuktskador.

Skadornas omfattning är nu efter en mer omfattande undersökning kartlagda. Med reservation för att vi bara har tagit upp ett antal inspektionshål så är den sammanfattande bedömningen att samtliga ytterväggar måste åtgärdas. 

Att åtgärda skadorna inifrån bedöms tekniskt ha sådana risker och svårigheter att detta inte är att föredra. Arbetet måste genomföras utifrån vilket innebär att hela fasaden och alla innerväggar mot fasad kommer att rivas. Allt organiskt material (trä) som har varit fuktigt eller är fuktigt måste tas bort helt.

Vi gör nu en översiktlig kostnadsberäkning och fattar därefter beslut rörande fortsättningen. Sannolikt kommer vi inte att ha ett beslut förrän i april och först då kan projektering och upphandling starta. I bästa fall kan vi vara igång i slutet av 2020. Som tidigare meddelats är tanken att utföra arbetet i etapper och ta huskropp för huskropp.

Ytterligare ett alternativ, som det är naturligt att tänka kring, är naturligtvis rivning av hela kvarteret. Den uppkomna situationen har gett upphov till en rad frågetecken, men också möjligheter beroende på vilket perspektiv och belägenhet man befinner sig i. Allt detta måste vi och kommunledningen förhålla oss till. 

Jag förstår att denna information inte hjälper dig så mycket i din roll som arbetsgivare eller hyresgäst. Men jag kan försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att skynda på så att vi kan få besked om fortsättningen. 

Välkommen att höra av dig till undertecknad om det är något du undrar över.

Med vänlig hälsning,
Ewert Sjöstrand
Strategisk projektledare
ewert.sjostrand@telge.se
08-550 223 74