Språk

Digital källkritik i ungdomarnas värld
Digital källkritik i ungdomarnas värld

Hur använder barn och unga internet? Hur och när behövs ett kritiskt tänkande och när ska vi ”lita” på de källor vi möter på nätet? Hur kan vi vuxna ge våra barn och unga de verktyg som de behöver för att kunna hantera den digitala vardagen? Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen, expert på digital kompetens bland unga, tar upp barns digitala vardag, samt barns, ungas och vuxnas behov av färdigheter i sökkritik, källkritik och källtillit i en digital vardag.

Schysst uppväxt är en föreläsningsserie och arrangeras av biblioteket tillsammans med Ung Fritid, Hölöskolan, Hölö-Mörkö församling och Förebyggande enheten Ungdom.

Sök