Språk

Faktabokcirkel – Superintelligens
Faktabokcirkel – Superintelligens

Denna gång diskuterar vi boken Superintelligens – vägar, faror, strategier av Nick Bostrom

Nick Bostrom är filosof, verksam vid universitetet i Oxford. Bostrom presenterar i sin bok en framtid där maskiner tänker själva, och författaren redogör för de existentiella utmaningar mänskligheten då kan komma att ställas inför. I bokcirkeln diskuterar vi artificiell intelligens med utgångspunkt i boken.

För dig som vill prata om den här boken med andra läsintresserade. Ingen anmälan krävs.

Har du frågor? Kontakta: stadsbiblioteket@sodertalje.se eller via tel. 08 523 020 80.

Sök