Filosoficafé - Framtiden

Vad är framtiden? Hur mycket vill och kan vi få veta om den? Vilken betydelse har våra föreställningar om den för hur vi kommer att handla? Finns det en skillnad mellan ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv?

 

Biblioteket bjuder på fika.

Med samtalsledare från SSFP-Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. I samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn. 

Språk

Sök