Första Här & Nu-biblioteket på plats i Stadshuset!

Första Här & Nu-biblioteket på plats i Stadshuset!

Biblioteken i Södertälje vill ge Södertäljeborna ännu större tillgång till böcker och stimulera till läsning. Därför etablerar vi Här & Nu-bibliotek på ett flertal platser i kommunen.

Nu är den första hyllan på plats i Stadshuset! Med denna satsning vill vi främja nya läsvanor, väcka läslust och samtidigt informera om kommunens bibliotek.

Här & Nu-biblioteken är bokhyllor fyllda med handplockade pek- och bilderböcker som placeras där barn och vuxna vistas tillsammans som till exempel på Kontaktcenter, i väntrum eller idrottshallar. Böckerna är tänkta att läsas på plats och bidra till att vuxna och barn får en trevlig lässtund tillsammans. Det finns böcker på flera olika språk. 

Böckerna går inte att låna hem utan ska lämnas i hyllan efter läsning. Det finns också information om vad du kan upptäcka på något av våra sex bibliotek runt om i kommunen och i vårt digitala bibliotek.

Satsningen är en del av det omfattande arbetet som pågår med att stärka Biblioteken i Södertäljes verksamhet för barn och unga. Under året har vi ökat öppettiderna, personalstyrkan och programutbudet på Järna bibliotek. Vår programverksamhet för barn har också ökat på alla våra bibliotek. Nästa år kommer fler Här & Nu-bibliotek placeras ut och vårt arbete kring små barns språkutveckling fortsätter. Dessutom öppnar vi en ny målgruppsanpassad biblioteksavdelning för unga i årskurs 4-7 i Lunagallerian.

Välkommen till Biblioteken i Södertälje och till vårt första Här & Nu-bibliotek!
 

Sök

Språk