Lånekort för lärare och pedagoger

Lånekort för lärare och pedagoger

Du vet väl om att du kan skaffa ett särskilt lånekort som pedagog? Du använder det för lån av böcker som används i klassrummet eller på förskolan.

Det enda som krävs är att du ska vara anställd i Södertälje kommun.

Med ett lärarkort är du befirad från förseningsavgifter och reservationsavgifter, och det är skolan som är ytterst ansvarig för lånen. Lånekortet har en begränsad giltighetstid, och är bara giltigt under ett läsår i taget. När tiden har gått ut är det bara att du förnyar kortet igen, ifall du fortfarande arbetar kvar på skolan/förskolan. Dock kan du inte låna klassuppsättningar.

För att skaffa ett sådant här lånekort behöver du komma in till ditt närmaste bibliotek, så ordnar vi det åt dig. 

Låneregler

Det är viktigt att du läser våra låneregler innan du söker om ett bibliotekskort. Du hittar våra låneregler här.

 

 

Sök

Språk