Lättläst och börja läsa

Lättläst och börja läsa

Det finns lättlästa böcker av olika slag, som man läser olika anledningar.

Börja läsa

Börja läsa-böcker är bra för dig som precis ska börja lära dig att läsa själv. De här böckerna läser man när man börjar lära sig bokstäverna och så smått ska börja träna på att läsa. Börja läsa-böcker har väldigt lite text med enkla meningar. Det finns också Börja läsa-böcker med bara STORA BOKSTÄVER i boken. I de här böckerna spelar även bilderna en stor roll för historien.

Läsa själv

Nästa steg i läsningen är Läsa själv-böcker som har lite mer text i sig, men inte lika mycket som i en vanlig kapitelbok. Meningarna är lite längre, det är lite mer text på varje sida och språket är lite svårare än Börja läsa-böckerna. Även här spelar bilderna i boken en stor roll.

Den här typen av böcker, Börja läsa-böcker och Läsa själv-böcker, läser man i början av sin läsutveckling och man ska lära sig att läsa och först ta till sig av allt som finns i böckernas värld. Oftast så finns det många böcker i en serie, så att man kan följa personerna och känna igen sig i platserna när man läser. Många av böckerna handlar även om vardagliga situationer som känner igen sig, men det finns så klart också böcker om hästar, magi, pirater, monster och utomjordingar.

Lättläst

Lättlästa böcker finns även för de som är äldre och har passerat stadiet när man lär sig bokstäverna och först ska lära sig att läsa. Det kan handla om att man har läs- och skrivsvårigheter, att man bara är läsovan eller inte har svenska som modersmål, eller att man har en språkstörning eller en intellektuell funktionsvariation. För de här grupperna är lättlästa böcker väldigt bra.

Här finns det böcker som är skrivna på ett enklare språk, speciellt anpassat för om man är läsovan eller om man har lite svårt med läsandet. Det finns också bearbetade versioner av böcker som har gjorts om till lättläst för att fler ska kunna ta del av berättelserna, tex klassiker eller andra populära titlar.

Lättlästa böcker av de här sorterna finns för både barn, ungdomar och vuxna.

Lätta fakta

För den som gillar att läsa faktaböcker så finns det självklart även här lättlästa böcker. Det finns ett par bokserier som specialiserar sig på lättlästa faktaböcker. Lätta fakta om… och Minifakta om… är två exempel på den här typen av böcker. Här kan man lära sig om allt från järnåldern till rymden, från djurungar till virus.

I vissa fall kan en faktabok även komma ut i olika upplagor, där den ena är en mer lättläst version.

Oavsett vad man tycker om att läsa för böcker, och hur lätt man har med läsningen, så ska det finns böcker till alla!

Lättläst nyhetstidning

För den som tycker om att läsa nyheter finns tidningen 8 SIDOR. Här kan du läsa nyheter på enkel svenska, från Myndigheten för tillgängliga Medier.

Sök

Språk