Vi smygöppnar TIO14

Vi smygöppnar TIO14

Nu är det nya biblioteket i Södertälje centrum för dig som är 10-14 år snart klart. Även om verksamheten inte drar igång fullt ut så kommer vi ha en digital invigning.

Den 15 december klockan 16.00 sker en digital invigningsceremoni med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och kultur- och fritidsnämndens ordförande David Winerdal (KD). De två får passa på att besöka oss denna dag för sedan kommer TIO14 vara vuxenfritt.

Vi gjorde en livesändning från invigningen då vi släppte in lite vuxna. Här finns länk till den filmen på facebook. 

Den 27 januari kommer vi att öppna upp för besök. Vi kommer att ha begränsat antal personer i rummet samtidigt och det går inte att stanna så länge.Under kommande månaderna kommer vi att anpassa vår verksamhet och utveckla metoder för att passa rådande eller nya restriktioner.

Behov av att umgås och bara vara

Biblioteket TIO14 ligger vägg i väg med Stadsbiblioteket i Lunagallerian. Verksamheten är ett direkt svar på de behov vi sett hos stadsbibliotekets unga besökare. På TIO14 kommer själva rummet bjuda in till läsning men också ge plats för dig som vill ligga och växa.

- Behovet av att mötas, umgås och bara vara – med eller utan bok i handen ­– är stort för barn, säger bibliotekschef Helena Gomér.

Hon berättar att alla har olika vägar in i läsningen. Någon vill lyssna, någon läser texter, andra skapar med händerna för att nå sitt språk.

Barn och unga ska kunna leva på lika villkor

I kommunens styrdokument efterfrågas denna satsning. I mål och budget står att: ”Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet. I Södertälje ska barn och unga kunna leva på lika villkor oavsett föräldrars bakgrund, inkomst eller livsval.”

I biblioteksplanen förtydligas uppdraget genom att ge biblioteket uppdraget att ”utveckla målgruppsinriktad verksamhet”.

–Att äga ett språk är viktigt för att kunna vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle, avslutar Helena Gomér.

Sök

Språk