Språk

Träna svenska
Träna svenska

Volontärer från Röda Korset leder samtal och språkövningar för att du ska kunna träna din svenska. Vi samlas utanför Café Blå och delar in oss i mindre grupper så att alla kommer åt att prata. Vi lär oss svenska av varandra. Biblioteket bjuder på fika. Man behöver inte anmäla sig i förväg. I samarbete med Södertälje Rödakorskrets.

Volunteers from Red Cross Södertälje lead conversations and language exercises so you can practice your Swedish. We gather outside Café Blå and divide into smaller groups so that everyone gets a chance to speak. The library provides coffe.

Sök