415656
:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018
Mogrip, Jimmy
2018
Bv
Ordalaget
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
414693
:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Söderström, Jonas
2018
Pucb
Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Karneval
422781
:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan.
Nygren, Thomas
2019
Eab
Första utgåvan.
Natur & Kultur
406700
:Internet är trasigt:2018:1. utg.
Gelin, Martin
2018
Bv
1. utg.
NoK
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
414724
:Digitant:2019
Perlheden, Malin
2019
Pu
Bladh by Bladh
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
437898
:Låt oss prata om att ses IRL:2019
Liljero Eriksson, Elin
2019
Do
Ehrlin Publishing
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
429822
:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan.
Birde, Marie
2019
Pub
Första utgåvan.
Volante
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
403764
:Digital demokrati?:2018
2018
Ocg
Atlas
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
447392
:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan.
Bergseth, Lotta
2020
Eab
Första upplagan.
Sanoma utbildning
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.

Language Selector