Läsutmaning våren 2023

Läsutmaning våren 2023

Biblioteken uppmuntrar till läsning eftersom läsning är en förutsättning för lärande och delaktighet i vårt demokratiska samhälle. Var med i bibliotekens läsutmaning. För barn och unga som deltar utlottas en bok!

Läsningen har gått ned bland barn och unga och många pratar om läsfrämjande. Läsningen ökar förståelsen för andra människors liv, ökar den egna fantasin, ger inblick i andra kulturer och är en källa till information.

För att inspirera till läsning och skapa läslust, startades för några år sedan ”Den stora läsutmaningen”, vilken är en årlig tävling där den åk 4-klass som läser mest under höstterminen vinner världens bästa skolresa! Denna tävling går av stapeln även i år. Se länk

En annan läsutmaning är ”Barn- och ungdomsboksutmaningen” som nu är inne på sitt sjunde år. Den består av 12 läsutmaningar, en för varje månad.  Det här sker via Facebook-gruppen med samma namn och där man delar med sig av sin läsning varje månad. Se länk

På biblioteken i Södertälje har vi skapat en egen läsutmaning för dig som barn eller ungdom där du kan vinna en bok! Om du vill vara med i utmaningen, hämtar du ett formulär på biblioteket. På den noterar du läst bok under varje utmaning. Du läser i den takt som passar dig, men det inlämningsdatum som är angivet på formuläret gäller som senaste datum för att delta i tävlingen.

Läsutmaningar är inte bara för barn och unga. Biblioteken har även en läsutmaning för vuxna, dock utan pris. Formuläret hämtar du på ditt bibliotek.

 

Nedan finns länkar som vänder sig till alla läsare och som kan användas för att utmana sitt eget läsande.

Selma Stories 

Helmets 

Skrivkreativ 

Akademens 

 

För att hjälpa dig i din läsutmaning - kom ihåg att biblioteken har många bra böcker som är gratis att låna!

Søgning