Udvalgte titler

415656
Bog:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018 Bog
Forfatter: Mogrip, Jimmy
Udgivelsesår: 2018
Sprog: Svensk
Hylde: Bv
Materialetype: Bog
Forlag: Ordalaget
Materialeform: Fysisk materiale
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
414693
Bog:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl. Bog
Forfatter: Söderström, Jonas
Udgivelsesår: 2018
Sprog: Svensk
Hylde: Pucb
Materialetype: Bog
Udgave: Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Forlag: Karneval
Materialeform: Fysisk materiale
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
422781
Bog:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan. Bog
Forfatter: Nygren, Thomas
Udgivelsesår: 2019
Sprog: Svensk
Hylde: Eab
Materialetype: Bog
Udgave: Första utgåvan.
Forlag: Natur & Kultur
Materialeform: Fysisk materiale
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
406700
Bog:Internet är trasigt:2018:1. utg. Bog
Forfatter: Gelin, Martin
Udgivelsesår: 2018
Sprog: Svensk
Hylde: Bv
Materialetype: Bog
Udgave: 1. utg.
Forlag: NoK
Materialeform: Fysisk materiale
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
414724
Bog:Digitant:2019 Bog
Forfatter: Perlheden, Malin
Udgivelsesår: 2019
Sprog: Svensk
Hylde: Pu
Materialetype: Bog
Forlag: Bladh by Bladh
Materialeform: Fysisk materiale
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
Andre udgaver:
437898
Bog:Låt oss prata om att ses IRL:2019 Bog
Forfatter: Liljero Eriksson, Elin
Udgivelsesår: 2019
Sprog: Svensk
Hylde: Do
Materialetype: Bog
Forlag: Ehrlin Publishing
Materialeform: Fysisk materiale
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
429822
Bog:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan. Bog
Forfatter: Birde, Marie
Udgivelsesår: 2019
Sprog: Svensk
Hylde: Pub
Materialetype: Bog
Udgave: Första utgåvan.
Forlag: Volante
Materialeform: Fysisk materiale
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
403764
Bog:Digital demokrati?:2018 Bog
Udgivelsesår: 2018
Sprog: Svensk
Hylde: Ocg
Materialetype: Bog
Forlag: Atlas
Materialeform: Fysisk materiale
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne
447392
Bog:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Bog
Forfatter: Bergseth, Lotta
Udgivelsesår: 2020
Sprog: Svensk
Hylde: Eab
Materialetype: Bog
Udgave: Första upplagan.
Forlag: Sanoma utbildning
Materialeform: Fysisk materiale
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne Slukket stjerne

Søgning

Valg af sprog