Tips på hur du kan lägga upp boksamtalet

Tips på hur du kan lägga upp boksamtalet

Ibland kan det vara lite svårt att komma igång med boksamtalet. Var ska man börja någonstans? Här kommer vi på biblioteket med ett förslag över hur ett bokcirkelsamtal kan gå till.

•    Inledning: Gå laget runt och sätt poäng på den lästa boken, 1–5 poäng. Låt var och en säga ett par (men inte mer!) meningar om sin läsupplevelse. Du kan också låta alla välja ett citat att läsa upp och kommentera, något man fastnat särskilt för i boken. Båda sätten är bra för att komma igång, eftersom alla får komma till tals direkt och känna sig delaktiga.


•    Vad känner du till om författaren? Påverkar det din läsning av boken? Hur/varför? Tycker du det är viktigt att veta något om författaren innan du börjar läsa?


•    Hur är berättelsen uppbyggd? Är det till exempel en pusseldeckare eller en memoar i dagboksform? Finns det en eller flera berättarröster?


•    I vilken miljö utspelar sig boken? Hur påverkar det berättelsen?


•    Hur uppfattar du personerna i berättelsen? Vad tror du det är som får dig att känna så?


•    Vad tycker du om språket i boken? Hur skulle ni beskriva det (är det till exempel enkelt, vardagligt, ålderdomligt, styltat, poetiskt ...)? Hur fungerar språket för det författaren vill berätta?


•    Tycker du att boken har ett budskap? Vad, i så fall? Hur kommer det fram?


•    Vad handlar boken om? Försök att sammanfatta kärnpunkten med egna ord! Tycker ni likadant? Här är det spännande att se var olika personer lägger fokus. Ett exempel: Säg att boken ni läst handlar om en nyskild kvinna som reser till Afrika – för en cirkeldeltagare är det berättelsen om hur man lagar ett trasigt hjärta och hittar ett nytt liv efter en svår separation, medan den för någon annan i cirkeln är en myllrande skildring av naturen och livet på en annan kontinent. Testa att sammanfatta boken ni läst för er själva och jämför era upplevelser!


•    Fanns det något du tyckte särskilt mycket om i boken? Eller något du reagerade särskilt starkt på, positivt eller negativt? Vad var det i så fall? Varför fick det dig att känna så?


•    Bjöd boken på några överraskningar eller något oväntat? Vad? Hur fick det dig att känna?


•    Har boken förmedlat några nya insikter?


•    Får boken er att tänka på något annat ni läst, antingen i samma genre eller något helt annat?


•    Skulle du rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte?


•    Avslutning: Gör en likadan runda laget runt som ni gjorde i början av samtalet. Jämför. Hur känner du inför boken nu? Har något av vad de andra sagt fått dig att se berättelsen på ett annorlunda sätt än tidigare? Ge poäng igen!


•    Räkna samman den totala poängen. Hur många poäng får den här boken av bokcirkeln?

 

En rolig sak kan vara att ni i bokcirkeln har en bok ni skriver ner vilka böcker ni har läst och diskuterat, och vad ni tyckte om dem. 
 

Search

Language