Lokalsamlingen

Lokalsamlingen

Hos oss på biblioteken i Södertälje finns särskilda samlingar med böcker och andra medier som har anknytning till Södertälje med omnejd. Tanken är att samlingarna ska vara en tillgång för dig som vill fördjupa dig i Södertäljes lokalhistoria och kulturarv.

På stadsbiblioteket i Södertälje består samlingen av ca. 680 titlar och innehåller såväl skön- som facklitteratur.

På hyllan finns förutom böcker även CD-skivor, filmer, kartor, fotografier och medlemsskrifter från olika hembygdsföreningar. Här finns även offentliga handlingar med lokal anknytning, till exempel alla protokoll från kommunfullmäktige. Det mesta går att låna hem men en del är referenslitteratur som måste läsas på plats.

Samlingens äldsta publikation är från år 1772. Det rör sig om en kungörelse om kanalens öppnande mellan Mälaren och Östersjön. Bland de nyaste publikationerna återfinns en minnesskrift om århundradets södertäljebo Christina Sandberg, som under år 2019 förärades med en staty på Storgatan utanför Åhléns.

           

Bild 1: Kongl. Maj:ts nådige kungörelse, angående en canals öpnande emellan Mälaren och Öster-Siön wid Södertelje, genom entreprenade

Bild 2: Christina Sandberg : en Ängel utanför Åhlens : en minnesskrift / Jan Sandberg


Kanske har du något bra förslag på en bok eller något annat som skulle kunna passa i samlingen? Vi tar gärna emot inköpsförslag till våra lokalsamlingar.

Om du har eget material med lokal anknytning tar vi dessutom gärna emot donationer till våra lokalsamlingar. Det går bra att mejla till oss på stadsbiblioteket@sodertalje.se och beskriva vad det är för material du vill donera eller komma till biblioteket och prata med personalen, så kan vi ta ställning till om det är något vi har möjlighet att ta emot.

Lokalsamlingar finns också på våra kommundelsbibliotek i Hölö, Mölnbo och Järna. Även där går det att hitta böcker om lokalhistoria och småskrifter från hembygdsföreningar m.m. Om du har något förslag på inköp till kommundelarnas lokalsamlingar kan du höra av dig till det enskilda biblioteket. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra bibliotek.

Search

Language