Tecken som stöd - Tecken som AKK

Tecken som stöd - Tecken som AKK

Tecken som stöd eller Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation innebär att man använder tecken tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och underlättar språkförståelse. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen.

De tecken som används är hämtade från det svenska teckenspråket men till skillnad från teckenspråk så tecknas bara de viktigaste orden i meningen. För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt och ett av dem är tecken.

Att använda tecken som stöd i kommunikation med barn, är ett viktigt verktyg för barn med språkstörning, försenad språkutveckling eller bara som allmän språkstimulering.

Så, vad händer när man använder TAKK?
Taltempot saktas ner vilket gör det lättare för individen att följa med.
Lättare att förstå det som sägs då det är de meningsbärande orden som tecknas.
Tecken stannar kvar längre och till skillnad mot ord så görs tecken långsammare.
Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.

Search

Language