Vad är demokrati?

Vad innebär egentligen demokrati? Här försöker vi reda ut vad demokrati innebär och delar dessutom med oss av några boktips på temat.

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati innebär bland annat:

 • Alla människors lika värde
 • Alla människors lika rättigheter
 • Fri åsiktsbildning
 • Tryck- och yttrandefrihet
 • Likhet inför lagen
 • Lika rösträtt
 • Fria val
 • Rättvisa rättegångar
 • Rätt att demonstrera offentligt
   

Ett demokratiskt land kan styras på olika demokratiska sätt. Det vanligaste är representativ demokrati, vilket innebär att invånarna i regelbundna val kan välja de politiker som ska representera dem.

I Sverige är det val till riksdagen vart fjärde år. Då väljer det svenska folket ut 349 riksdagsledamöter som ska representera invånarna i Sverige. Det eller de partier som har fått tillräckligt många platser i riksdagen bildar regering. Detta kallas för parlamentarism.

När invånarna i ett land får vara med och bestämma om specifika frågor kallas det för direktdemokrati. Detta kan ske genom exempelvis folkomröstningar. Politikerna måste däremot inte följa resultatet av folkomröstningarna.

I Sverige finns det också en statschef. Det är kungen eller drottningen som är statschef, men statschefen har sedan 1975 ingen politisk makt utan har mest symboliska funktioner.

Det känns kanske självklart att Sverige ska vara ett demokratiskt land. Vi har traditionellt sett en stark tro på demokrati och vi har länge haft ett stabilt folkstyre. Trots detta är det viktigt att vi inte tar demokratin för given. Alla invånare behöver ta ansvar för att sätta sig in i de frågor som våra politiker driver då det annars kan bli lättare för antidemokratiska rörelser att få gehör för sina idéer.

Det är inte bara stater som kan vara demokratiska. Ordet demokrati kan också ha en bredare betydelse. Organisationer, föreningar, skolor eller arbetsplatser kan också styras efter demokratiska principer.

Motsatsen till demokrati är diktatur. Diktatur innebär att staten styrs av en eller flera personer som inte är folkvalda. I en diktatur kan invånarna inte välja vilka som ska styra landet, de får inte tycka eller tänka som de vill och det går inte att rösta bort de som styr.

Från början användes begreppet diktatur inom det romerska riket vid vissa specifika tillfällen, till exempel när det var krig. Då utsågs en diktator som fick bestämma allt under en begränsad tidsperiod som varade i max 6 månader. Genom att använda sig av en diktator kunde man undvika politiskt dödläge på grund av oenighet, vilket ansågs viktigt i krislägen.

Läs gärna vidare i några av våra boktips om demokrati.


Bild:
Tb BL1127 2 - Demonstration,” Torekällbergets museum, hämtad 16 november 2021, https://tb.kulturhotell.se/items/show/54334.

Results list

406704
Book:Hatade demokrati:2018 Book
Author: Arnstad, Henrik
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Norstedt
Resource type: Physical
Demokrati är ett gammalt fenomen. Boken innehåller en resa genom demokratins och antidemokratins historia från forntid till i dag. Den utgår från modern internationell demokratiforskning och beskriver demokratins anatomi: den demokratiska ideologin. Enligt demokratisk ideologi är människor jämlika. Alla är välkomna att delta i det offentliga samtalet och samhällets beslutsprocesser, oavsett hudfärg, kön, religion, social status, religion, etnicitet, etc.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
441187
Book:Till försvar för det öppna samhället:2020:Första utgåvan. Book
Author: Soros, George
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Första utgåvan.
Publisher: Natur & Kultur
Resource type: Physical
I fyrtio år har finansmannen George Soros stöttat demokratifrämjande arbete världen över. I sin nya bok sammanfattar Soros sin filosofi och sina drivkrafter, varför vi måste stå upp för det öppna samhället och försvara de mänskliga fri- och rättigheterna.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
436290
Book:Hotet mot demokratin:2019 Book
Author: Gelin, Martin
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Historiska media
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
412994
Book:Marknadens tyranni:2019 Book
Author: Elmbrant, Björn
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Leopard
Resource type: Physical
I boken skriver journalisten och författaren Björn Elmbrant att den nyliberala tankemässiga dominans vi lever under idag är så stark att vi ofta inte ens inser att den finns. Trots dokumenterade, monumentala misslyckanden tas dess ideologiska grundpelare fortfarande för sanningar. Elmbrant ger en kartläggning över hur nyliberalismen svikit demokratins kärnuppgift att stå på de svaga.
Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
416027
Book:Vägen till ofrihet:2019 Book
Author: Snyder, Timothy
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: K.6
Media class: Book
Publisher: Bonnier
Resource type: Physical
När det Kalla kriget tog slut verkade den liberala demokratin ha segrat. Men auktoritarianismen återkom till Ryssland när Putin insåg att fascistoida idéer var användbara för att legitimera de rika oligarkernas makt. Under 2010-talet har det spridit sig till väst genom ryssarnas krigföring i Ukraina och cyberkriget i Europa och USA. Populismens framväxt var en rysk målsättning men att de uppnått detta mål säger något om västvärldens sårbarhet.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
444090
Book:Svensk författningspolitik:2020:Femte upplagan. Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Occ
Media class: Book
Edition: Femte upplagan.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina representanter? Vilken är den lämpliga uppgiftsfördelningen mellan juridik och politik? Ska en domstol kunna upphäva en lag som stiftats av den folkvalda riksdagen? Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i flera avseenden från andra demokratier och bakom dagens system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar. I Svensk författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till att öka förståelsen för de vägval som svensk politik står inför idag. I denna femte upplaga har ett nyskrivet kapitel om fri åsiktsbildning tillkommit. Boken har också aktualiserats med hänsyn till forskningsläget och till de parlamentariska förvecklingarna efter valet 2018. Svensk författningspolitik vänder sig särskilt till studenter inom de samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga områdena, men är också av intresse för alla som söker en djupare insikt i den politiska processen.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
445270
Book:Den svenska liberalismens historia:2020:Tredje upplagan. Book
Author: Norberg, Johan
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Tredje upplagan.
Publisher: Timbro förlag
Resource type: Physical
Sveriges moderna historia är i stor utsträckning en liberal historia. Vår demokrati, vårt välstånd, vår öppenhet mot omvärlden har inte uppstått ur intet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
442470
Book:Upphettning:2020 Book
Author: Lindvall, Daniel
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Fri tanke
Resource type: Physical
Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating
457902
Book:Folk & vilja:2020 Book
Author: Tersman, Folke
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Fri tanke
Resource type: Physical
En av världshistoriens viktigaste men också sköraste skapelser demokratin är idag hotad, även i stater med lång tradition av folkstyre. Vissa tänkare hänvisar till filterbubblor och sociala medier medan andra pekar på migrationsströmmar och de konflikter och känslor de leder till med påföljande succéer för politisk populism.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
453718
Book:Unfree speech:2020 Book
Author: Huang, Zhifeng
Year: 2020
Language: English
Shelf mark: Oab
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
452289
Book:3 november 2020 ödesvalet:2020 Book
Author: Reinfeldt, Fredrik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Kqa
Media class: Book
Publisher: Albert Bonniers förlag
Resource type: Physical
3 november 2020 avgörs vår generations viktigaste val i USA. Donald Trump utmanar gränsen för hur en president kan bete sig och med honom har världens förmåga att hantera konflikter, säkra öppen handel och ta sig an klimatutmaningen försvagats. Fredrik Reinfeldts bok är en fördjupande genomgång av USA:s demokrati och politiska system. Den förklarar vad som står på spel och vad det är som avgör vem som väljs till president i november - och vilken värld det leder till på 2020-talet.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
458691
Book:Världens jämlikaste land?:2020 Book
Author: Bengtsson, Erik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Oab
Media class: Book
Publisher: Arkiv förlag
Resource type: Physical
I Världens jämlikaste land? gör Erik Bengtsson upp med den svenska självbilden om jämlikhet som ett djupt rotat nationellt särdrag. Han visar hur Sverige före demokratins genombrott i realiteten var ett ovanligt ojämlikt land. 1900-talets jämlikhetsunder var i stället ett tydligt brott med det gamla Sverige, skapat i skarp konflikt med den traditionella ordningens försvarare.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
463868
Book:Den dolda handen:2020 Book
Author: Hamilton, Clive
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Koea
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
"Hotet från det kinesiska kommunistpartiet inverkar på alla människors rätt att leva utan fruktan. Många kineser som lever i Väst utgör tillsammans med tibetaner, uigurer, Falun Gong-utövare och Hongkongs demokratiaktivister måltavlor för kommunistpartiets förtryck och lever i ständigt fruktan. Regeringar, akademiska institutioner och näringslivschefer vill inte stöta sig med Peking av rädsla för att bli ekonomiskt straffade. Denna rädsla är smittsam och giftig. Den får inte bli normaliserad och accepterad som det pris länder måste betala för välstånd." Det kinesiska kommunistpartiet arbetar idag oförtrutet med att omforma världen efter sin egen avbild. Partiet är inte intresserat av någon demokrati. Det ser endast en bitter ideologisk kamp med Väst och delar in världen i dem som kan vinnas över och dem som är fiender. Många politiska eliter och företagsledare har vunnits över till den kinesiska sidan, andra står och vacklar. Genom sin enorma ekonomiska makt och sitt arbete i det fördolda för att vinna inflytande lyckas Kina försvaga globala institutioner, aggressivt angripa enskilda företag och hota yttrandefriheten inom kultursfären och den akademiska världen. Samtidigt är säkerhetstjänster i Väst oroade över intrången i olika kommunikationsnät. På basis av ett minutiöst forskningsarbete blottlägger filosofen Clive Hamilton och sinologen Mareike Ohlberg i denna bok det kinesiska kommunistpartiets undergrävande verksamhet och det hot den utgör mot demokratin. Clive Hamilton är professor i Public Ethics vid Charles Sturt University i Canberra. Han är också en känd klimatdebattör och har bland annat skrivit Den trotsiga jorden. Människans öde i antropocen, som Daidalos gav ut 2019. 2018 publicerades hans bok "Silent Invasion. China's influence in Australia" som rönte stor uppmärksamhet. Mareike Ohlberg är expert på kinesisk propaganda riktad mot utlandet och tog sin doktorsgrad v.
Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
459250
Book:Kimlandia:2020 Book
Author: Mäkeläinen, Mika
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Koe
Media class: Book
Publisher: Lind & Co
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
453694
Book:Demokratins skymning:2020 Book
Author: Applebaum, Anne
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Resource type: Physical
Historikern och journalisten Anne Applebaum skildrar den speciella politiska utvecklingen i många länder i Europa de senaste två decennierna. Metodiskt redogör hon för den antidemokratiska tendens som blivit alltmer tydlig i till exempel Polen och Ungern.Applebaum utforskar i detalj attraktionen av nya auktoritära rörelser för människor som lever i demokratier. Vad erbjuder dessa rörelser? Till vilka instinkter talar de? Varför har de dykt upp just nu? Boken innehåller några nya rapporter, från Spanien, Schweiz och Brasilien. Applebaum undersöker några historiska exempel på andra samhällen som förförts av auktoritär retorik, däribland det stalinistiska Centraleuropa, liksom Nazityskland. Hon utforskar också polariseringen och dess effekter, meritokratin och dess missnöje. Men det viktigaste fokuset ligger på attraktionen av totalitärt tänkande och enpartistatens lockelse.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
470225
Book:Folk i rörelse:2021 Book
Author: Östberg, Kjell
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Ordfront
Resource type: Physical
I år firar den svenska demokratin hundra år. Många ser detta som slutet på en given utveckling. Kjell Östberg skriver istället levande om hur vår demokrati är ett resultat av att människor sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa förändring, från Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
453685
Book:Från Platon till demokratins kris:2020:Femtonde upplagan. Book
Author: Liedman, Sven-Eric
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Edition: Femtonde upplagan.
Publisher: Albert Bonniers förlag
Resource type: Physical
År 1972 utkom en bok med titeln "Från Platon till Lenin: de politiska id$SSSSSSSSSSSSS/eernas historia" skriven av id$SSSSSSSSSSSSS/ehistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som "I skuggan av framtiden: modernitetens id$SSSSSSSSSSSSS/ehistoria" (Augustvinnare 1997) och "Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper"."Från Platon till ..." har blivit något av ett standardverk om de ledande politiska tänkarna genom tiderna. Boken har följt med sin tid, och under åren har titeln ändrats i takt med ämnets uppdatering. Vid förra titelbytet fick den heta "Från Platon till kriget mot terrorismen" medan denna femtonde omarbetning bär titeln "Från Platon till demokratins kris". Så gott som allt som handlar om tiden efter 1945 är nytt.
År 1972 utkom en bok med titeln "Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia" skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som "I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria" (Augustvinnare 1997) och "Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper"."Från Platon till ..." har blivit något av ett standardverk om de ledande politiska tänkarna genom tiderna. Boken har följt med sin tid, och under åren har titeln ändrats i takt med ämnets uppdatering. Vid förra titelbytet fick den heta "Från Platon till kriget mot terrorismen" medan denna femtonde omarbetning bär titeln "Från Platon till demokratins kris". Så gott som allt som handlar om tiden efter 1945 är nytt.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
447397
Book:Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965-1980:2020 Book
Author: Svanberg, Mikael
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Kc.55
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Nittonhundrasjuttiofyra års regeringsform föregicks av tjugo år av utredningar och följdes av ytterligare ett antal år av diskussioner. De sistnämnda gällde bland annat de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna, rättsväsendets roll i staten samt tronföljden. Vill man förstå Sveriges moderna politiska historia är författningsdebatten en bra utgångspunkt. I föreliggande bok analyserar historikern Mikael Svanberg författningsdebatten i skenet av partiledarnas behov att balansera mellan två olika krav: å ena sidan partimedlemmarnas vilja att genomföra ett politiskt program och å andra sidan deras önskan om att vinna val. Även om de politiska aktörerna under perioden 1965-1980 var präglade av dåtida strategier för att bedriva politik i ett jämförelsevis kargt medielandskap, är den grundläggande fråga som Svanberg diskuterar tidlös: Hur långt kan ledningen för ett parti sträcka sig för att erövra eller behålla den politiska makten? Boken bygger på stora mängder protokoll från dåtidens fyra stora partier, på utredningar, tidningar, dagböcker, memoarer och brev samt på intervjuer med några av dem som på nära håll bevittnade eller deltog i författningsfrågans beredning. Förklarande och populärvetenskapligt hållna avsnitt gör framställning tillgänglig för vem som helst med intresse för modern svensk historia och för hur Sveriges författning i praktiken kom till. Mikael Svanberg är universitetslektor i historia vid Karlstads universitet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
458348
Book:Konsten att bilda regering när ingen har majoritet:2020 Book
Author: Lewin, Leif
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Occ
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Demokrati betyder majoritetsstyrelse men hur gör man när ingen har majoritet? Frågan överrumplade Sverige - och hela Europa - när den allmänna och lika rösträtten skulle börja tillämpas för hundra år sedan. I denna essä visar Leif Lewin hur politiken utformades genom improvisationer, kompromisser och konstitutionell fantasi där "majoritetsdemokratin" ställdes mot "samarbetsdemokratin". Han analyserar ingående svenska partiers strategier för regeringsbildning och statsministeromröstning fram till regeringskrisen 2018-2019 och januariavtalet. Grundlagen och valmetoden diskuteras likaså, inklusive proportionalismen som är roten till problemet men som ingen tycks vilja förändra. Leif Lewin är skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
471640
Book:Ingen självklarhet:2020 Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: h:ström
Resource type: Physical
Demokrati är ingen självklarhet. Idén om demokrati i betydelsen "folkstyre" går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos. Samtidigt har det under demokratins hela historia funnits ett motstånd mot att gemene man och kvinna ska ha inflytande över politiska angelägenheter. Borde inte styret skötas av experter? Räcker det inte med att en upplyst ledare eller ett parti med bred förankring kanaliserar folkviljan?.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
473359
Book:Därför demokrati:2021 Book
Author: Wikforss, Åsa
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ocg
Media class: Book
Publisher: Fri tanke
Resource type: Physical
Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet. När desinformation och propaganda utnyttjar denna sårbarhet är det avgörande att vi är medvetna om demokratins stora värde.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating

Results list

465842
Book:1984:2021 Book
Author: Orwell, George
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Resource type: Physical
OBS! NYÖVERSÄTTNINGEN! George Orwells legendariska roman 1984 i efterlängtad nyöversättning av Christian Ekvall. Berättelsen utspelas i ett grådystert London. Huvudpersonen Winston bor i en lägenhet i det nedslitna hyreskomplexet Segerhuset. Romanen börjar med att Winston kommer springande i aprilblåsten och glider in genom glasdörrarna till Segerhuset utan att kunna hejda en virvel av sand från att också slinka in. I entrén och på varje våningplan ser han affischen med det enorma ansiktet och texten "STOREBROR SER DIG". Han tar trapporna upp till sin lägenhet eftersom hissen som vanligt inte fungerar. I varje hem finns en mörk metallplatta som kallas teleskärmen. Den sänder ut bild och ljud - för det mesta är det Partiets musik varvad med mässande röster som förmedlar dagens partiinformation. Skärmen registrerar också vad som händer i lägenheten. Partiet, med ledargestalten Storebror, ser allt, hör allt. Winston arbetar på Sanningsministeriet. Hans uppgift är att skriva om historien genom att korrigera gamla böcker och tidningsartiklar så att de stämmer med Partiets beskrivning av det förflutna. Han trivs inte med sin vardag. Han känner sig hopplöst ensam och rädd för att hans stora hemlighet ska avslöjas: att han misstror Partiet. Winstons kollegor kämpar för att vara så renläriga som möjligt. Skräcken alla lever med är att Tankepolisen ska upptäcka att man sagt, gjort eller bara tänkt något oacceptabelt. Winstons liv förändras den dag han får ett meddelande från Julia, en ung kvinna på Skönlitterära avdelningen... 1984 är den klassiska romanen om hur överheten - samhället, staten, strukturerna - härskar över individen genom att kontrollera språket och tänkandet. "För att regera och fortsätta regera måste man kunna rubba verklighetsuppfattningen." Det kontrollerade vansinnet... Fredsministeriet sysslar med krig. Sanningsministeriet sysslar med lögner. Kärleksministeriet sysslar med
tortyr. Välståndsministeriet sysslar med svält. Orwell skrev klart sin roman 1948 och den utkom 1949, ett halvår innan han dog. Här i efterlängtad nyöversättning av Christian Ekvall som också skrivit det initierade efterordet om Orwells liv och om tillkomsten av denna bok. George Orwells roman 1984. Översättning och efterord Christian Ekvall. ISBN 978-91-7742-550-2. Högkvalitetspapper, sydda ark, mjuka pärmar med flikar. 288 sidor.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
378449
Book:Den tyska flickan:2017 Book
Author: Correa, Armando Lucas
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Bäckelin
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
11541
Book:Tillbaka till henne:2012 Book
Author: Lövestam, Sara
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Piratförlaget
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
376279
Book:Anklagelsen:2017 Book
Author: Pandi
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: NoK
Resource type: Physical
En samling med sju berättelser skrivna av en författare som fortfarande uppges bo kvar i Nordkorea. Novellerna är tillkomna mellan 1989 och 1995, smugglades ut via en ideell organisation och gavs ut för första gången i Sydkorea 2014. Det här är berättelser om de människor som är kvar i Nordkorea. Deras vardagsliv, familjerelationer, arbeten och umbäranden. Hela tiden finns en skräck för att de man älskar ska föras iväg eller försvinna.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
201187
Book:August Strindbergs lilla katekes för underklassen. Liten katekes för de ännu vanmäktiga:2012 Book
Author: Strindberg, August
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Karneval
Resource type: Physical
Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
22279
Book:Ordbok:2006 Book
Author: Erpenbeck, Jenny
Year: 2006
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Bonnier
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
215261
Book:Ensam i Berlin:2012 Book
Author: Fallada, Hans
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Lind & Co
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
343388
Book:Vägar hem:2015 Book
Author: Zambra, Alejandro
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: NoK
Resource type: Physical
En bok om Chiles mörka historia. 1985 leker en nioårig pojke kurragömma i Santiagos förorter. En natt möter han en äldre flicka i sitt kvarter. Hon ber honom att följa efter hennes farbror Raúl, en uppgift som kommer att förändra pojkens liv. Som vuxen försöker han reda ut sina barndomsminnen.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
385275
Book:Julia & Paul:2017 Book
Author: Fröberg Idling, Peter
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: NoK
Resource type: Physical
En kontrafaktisk historia om ett Sverige som tog en annan väg när hungerkravallerna hundra år tidigare skakade landet. Sverige är inte längre ett kungarike. Snart är det minnesdagen av upproret i Seskarö 1917. En dag får Julia en ny grannfamilj. Hon stöter ihop med kvinnan i familjen, Kata Torelius, vars man också är ute till sjöss. Och den här sommaren, då razziorna blir fler, kan man behöva någon att prata med. Julia anar inte faran.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
6307
Book:Pennskaftet:1910 Book
Author: Wägner, Elin
Year: 1910
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Resource type: Physical
Romanen gavs ut 1910 och utspelar sig bland yrkeskvinnor i Stockholm. Mycket handlar om arbetet för kvinnlig rösträtt, även om yrkesarbete och ekonomisk självständighet, politisk aktivism, social gemenskap samt frågor som rör moral, erotik och kärlek.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
7820
Book:Barn av sin stad:1962 Book
Author: Fogelström, Per Anders
Year: 1962
Language: Swedish
Shelf mark: Hc
Media class: Book
Publisher: Bonnier
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search the catalogue

Language