Låneregler

Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt bibliotekskort.  Du kan låna böcker, film, musik, tv-spel, tidningar och mycket mer på  Biblioteken i Södertälje. 

Det kostar ingenting att låna, men det finns några regler som du behöver följa. Här står det viktigaste som du behöver veta.

För att låna behöver du ha ett bibliotekskort och PIN-kod. Kortet är gratis. 

Barn kan få bibliotekskort från det år då de fyller 6 år. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Lånetiden är normalt fyra veckor.

Du ansvarar för alla lån på ditt bibliotekskort. Lämnar du inte tillbaka lånen i tid får du betala en avgift. Barn under 18 år betalar ingen avgift.

Lämna inte ut numret på ditt bibliotekskort eller din pinkod till någon annan. Om du förlorar ditt kort ska du tala om det för oss på 
biblioteket.

Om det du lånat blir förstört eller om du tappar bort det du lånat måste du betala för det. Att skriva i en bok är att förstöra den. Om du inte lämnar tillbaka dina lån skickar biblioteket en räkning. 

Om du har betalat för något som du har tappat bort och sedan hittar det får du inte pengarna tillbaka.

Lending Rules

We hope you enjoy your benefits as a member of the Södertälje library. 
You can borrow books, films, musik, tv games, magazines and more at the library in Södertälje.
Membership and its benefits are free of charge but there are rules and conditions that need to be followed. 

You will need a library card and a pincode. The library card is free of charge. 
Children can become library members from 6 years of age. The childs legal guardian is responsible for the childs account and the material they borrow.

Lending period is normally four weeks.

You are responsible for everything you loan with your library card. If your books are overdue you will be charged a late fee. Children under 18 years of age are not charged a late fee for overdue materials.

Do not give your library card or pincode information to anyone else. If your card has been lost or stolen contact the library as soon as possible. 

If the book has not been returned or if it has been damaged, you are liable to pay a replacement fee. You will be invoiced the cost of replacing the book, as well as an administrative fee. If you have paid for a lost book and then find it you will not receive a refund.

Search the catalogue

Language