Search the catalogue

Ladda ner och läs i Pressreaders app

Du kan ladda ner tidningarna direkt till din mobil eller surfplatta via Pressreaders app.

Gör så här:

  1. Ladda ner appen Pressreader från Google Play eller Appstore.
  2. Koppla upp dig mot bibliotekets trådlösa nätverk (wifi).
  3. Välj vilken tidning du vill läsa. Tryck på en tidning för att starta nedladdningen.
  4. Du kan fortsätta att ladda ner ännu fler tidningar under tre dagar utan att besöka biblioteket. Efter tre dagar behöver du besöka biblioteket, ansluta till vårt trådlösa nätverk och öppna appen. Sen kan du ladda ner fler tidningar under tre dagar till. 


Använda Pressreader på biblioteket och hemifrån

På Stadsbibliotekets tidningsavdelning finns två datorer som är speciellt avsedda för att läsa tidningarna i Pressreader. Du blir också automatiskt inloggad på Pressreaders webbplats www.pressreader.com när du använder bibliotekens datorer eller om din bärbara dator är ansluten till bibliotekens trådlösa nätverk (wifi).
 

Du kan också använda Pressreaders webbversion hemifrån. Då behöver du först logga in med ditt bibliotekskortsnummer och pinkod här på webbplatsen. Tryck sedan på länken "Använd Pressreader hemifrån/Use Pressreader from home" som kommer att synas i rutan här nedanför när du är inloggad.


Read e-newspapers from around the world

You can read more than 7000 newspapers and magazines from over 100 countries on 60 languages online directly from your computer or mobile device through Pressreader. Digital copies of the print version.

Download and read in the Pressreader app

You can also download newspapers to your mobile device with the Pressreader app.

  1. Download the Pressreader app from Google play or Appstore.
  2. Connect to the library's wifi.
  3. Choose a newpaper and download it.
  4. You can continue to download papers from home for the next three days. After that you need to visit the library, connect to the library's wifi and open the app. Then you can download papers for another three days.

Use Pressreader in the library and from home

You are automatically logged in on the Pressreader webbsite www.pressreader.com if you use the computers in the library, or if you use your own devise while you are connected to the library's wifi.

To get access to the Pressreader webbsite from home, you need to log in with your library card number and pincode on the upper right corner on this webpage. When you are logged in you will see a link in the red box in the Swedish text above. Click this link.

 


Se den här instruktionsfilmen för att lära dig hur du hittar tidningar i Pressreader. Filmen är på engelska.

Watch this video to learn how to find newspapers in Pressreader.

Language