Search

angle-left Tecken som stöd - Tecken som AKK

Tecken som stöd - Tecken som AKK

Tecken som stöd eller Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation innebär att man använder tecken tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och underlättar språkförståelse. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen.