Liste de résultats

415656
Livre:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018 Livre
Auteur : Mogrip, Jimmy
Année 2018
Langue : Suédois
Cote : Bv
Catégorie de média : Livre
Éditeur : Ordalaget
Type de ressource : Physique
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
414693
Livre:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl. Livre
Auteur : Söderström, Jonas
Année 2018
Langue : Suédois
Cote : Pucb
Catégorie de média : Livre
Édition : Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Éditeur : Karneval
Type de ressource : Physique
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
422781
Livre:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan. Livre
Auteur : Nygren, Thomas
Année 2019
Langue : Suédois
Cote : Eab
Catégorie de média : Livre
Édition : Första utgåvan.
Éditeur : Natur & Kultur
Type de ressource : Physique
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
406700
Livre:Internet är trasigt:2018:1. utg. Livre
Auteur : Gelin, Martin
Année 2018
Langue : Suédois
Cote : Bv
Catégorie de média : Livre
Édition : 1. utg.
Éditeur : NoK
Type de ressource : Physique
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Notation sélectionnée Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
414724
Livre:Digitant:2019 Livre
Auteur : Perlheden, Malin
Année 2019
Langue : Suédois
Cote : Pu
Catégorie de média : Livre
Éditeur : Bladh by Bladh
Type de ressource : Physique
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
Plus d''éditions / formats :
437898
Livre:Låt oss prata om att ses IRL:2019 Livre
Auteur : Liljero Eriksson, Elin
Année 2019
Langue : Suédois
Cote : Do
Catégorie de média : Livre
Éditeur : Ehrlin Publishing
Type de ressource : Physique
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
429822
Livre:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan. Livre
Auteur : Birde, Marie
Année 2019
Langue : Suédois
Cote : Pub
Catégorie de média : Livre
Édition : Första utgåvan.
Éditeur : Volante
Type de ressource : Physique
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
403764
Livre:Digital demokrati?:2018 Livre
Année 2018
Langue : Suédois
Cote : Ocg
Catégorie de média : Livre
Éditeur : Atlas
Type de ressource : Physique
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation
447392
Livre:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Livre
Auteur : Bergseth, Lotta
Année 2020
Langue : Suédois
Cote : Eab
Catégorie de média : Livre
Édition : Första upplagan.
Éditeur : Sanoma utbildning
Type de ressource : Physique
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation Fournir notation

Rechercher

Sélecteur de langues

de-de en-gb fr-fr