Udvalgte titler

415656
Atuagaq:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018 Atuagaq
Atuakkiortoq: Mogrip, Jimmy
Ukioq saqqummerfik: 2018
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Bv
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Ordalaget
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
414693
Atuagaq:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl. Atuagaq
Atuakkiortoq: Söderström, Jonas
Ukioq saqqummerfik: 2018
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Pucb
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Atuakkanik saqqummersitsivik Karneval
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
422781
Atuagaq:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan. Atuagaq
Atuakkiortoq: Nygren, Thomas
Ukioq saqqummerfik: 2019
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Eab
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: Första utgåvan.
Atuakkanik saqqummersitsivik Natur & Kultur
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
406700
Atuagaq:Internet är trasigt:2018:1. utg. Atuagaq
Atuakkiortoq: Gelin, Martin
Ukioq saqqummerfik: 2018
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Bv
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: 1. utg.
Atuakkanik saqqummersitsivik NoK
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
414724
Atuagaq:Digitant:2019 Atuagaq
Atuakkiortoq: Perlheden, Malin
Ukioq saqqummerfik: 2019
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Pu
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Bladh by Bladh
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
Saqqummiussat allat
437898
Atuagaq:Låt oss prata om att ses IRL:2019 Atuagaq
Atuakkiortoq: Liljero Eriksson, Elin
Ukioq saqqummerfik: 2019
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Do
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Ehrlin Publishing
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
429822
Atuagaq:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan. Atuagaq
Atuakkiortoq: Birde, Marie
Ukioq saqqummerfik: 2019
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Pub
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: Första utgåvan.
Atuakkanik saqqummersitsivik Volante
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
403764
Atuagaq:Digital demokrati?:2018 Atuagaq
Ukioq saqqummerfik: 2018
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Ocg
Materialetypi: Atuagaq
Atuakkanik saqqummersitsivik Atlas
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.
447392
Atuagaq:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Atuagaq
Atuakkiortoq: Bergseth, Lotta
Ukioq saqqummerfik: 2020
Oqaatsit: Svensk
Hyldeplaceringi: Eab
Materialetypi: Atuagaq
Saqqummersitaq: Första upplagan.
Atuakkanik saqqummersitsivik Sanoma utbildning
Materialeformi: Tigussaasumik pigisaq
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq. Ulloriaq qaminngavoq.

Søgning

Language Selector