Lista rezultatów

415656
Książka:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018 Książka
Mogrip, Jimmy
Rok wydania: 2018
Język: szwedzki
Sygnatura: Bv
Rodzaj zbioru Książka
Wydawca: Ordalaget
Typ zasobu: Fizyczny
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
414693
Książka:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl. Książka
Söderström, Jonas
Rok wydania: 2018
Język: szwedzki
Sygnatura: Pucb
Rodzaj zbioru Książka
Wydanie: Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Wydawca: Karneval
Typ zasobu: Fizyczny
422781
Książka:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan. Książka
Nygren, Thomas
Rok wydania: 2019
Język: szwedzki
Sygnatura: Eab
Rodzaj zbioru Książka
Wydanie: Första utgåvan.
Wydawca: Natur & Kultur
Typ zasobu: Fizyczny
406700
Książka:Internet är trasigt:2018:1. utg. Książka
Gelin, Martin
Rok wydania: 2018
Język: szwedzki
Sygnatura: Bv
Rodzaj zbioru Książka
Wydanie: 1. utg.
Wydawca: NoK
Typ zasobu: Fizyczny
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
414724
Książka:Digitant:2019 Książka
Perlheden, Malin
Rok wydania: 2019
Język: szwedzki
Sygnatura: Pu
Rodzaj zbioru Książka
Wydawca: Bladh by Bladh
Typ zasobu: Fizyczny
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
437898
Książka:Låt oss prata om att ses IRL:2019 Książka
Liljero Eriksson, Elin
Rok wydania: 2019
Język: szwedzki
Sygnatura: Do
Rodzaj zbioru Książka
Wydawca: Ehrlin Publishing
Typ zasobu: Fizyczny
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
429822
Książka:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan. Książka
Birde, Marie
Rok wydania: 2019
Język: szwedzki
Sygnatura: Pub
Rodzaj zbioru Książka
Wydanie: Första utgåvan.
Wydawca: Volante
Typ zasobu: Fizyczny
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
403764
Książka:Digital demokrati?:2018 Książka
Rok wydania: 2018
Język: szwedzki
Sygnatura: Ocg
Rodzaj zbioru Książka
Wydawca: Atlas
Typ zasobu: Fizyczny
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
447392
Książka:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Książka
Bergseth, Lotta
Rok wydania: 2020
Język: szwedzki
Sygnatura: Eab
Rodzaj zbioru Książka
Wydanie: Första upplagan.
Wydawca: Sanoma utbildning
Typ zasobu: Fizyczny
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.

Wyszukiwanie proste

Wybór języka