Buvttalisttá

415656
Girji:Uppkopplad, urkopplad, avkopplad:2018 Girji
Dahkki: Mogrip, Jimmy
Jahki: 2018
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Bv
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Ordalaget
Hápmi: Fysálaš
Jimmy Mogrip skriver om internets utveckling, den smarta mobiltelefonens intåg och hur sociala medier påverkar vårt psyke. Internationell och nationell forskning och sociala experiment varvas med personliga erfarenheter. Boken ger en bild av hur samhället ser ut idag och tar upp både det positiva och det negativa med internet. Innehåller även praktiska tips om hur du kan förändra ditt liv och ta tillbaka makten över din tillvaro.
Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
414693
Girji:Inte så jävla krångligt!:2018:Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl. Girji
Dahkki: Söderström, Jonas
Jahki: 2018
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Pucb
Materiálašládja: Girji
Preanttus: Väsentligt utvidgad och uppdaterad uppl.
Goasttideaddji: Karneval
Hápmi: Fysálaš
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
422781
Girji:Fakta, fejk, fiktion:2019:Första utgåvan. Girji
Dahkki: Nygren, Thomas
Jahki: 2019
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Eab
Materiálašládja: Girji
Preanttus: Första utgåvan.
Goasttideaddji: Natur & Kultur
Hápmi: Fysálaš
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
406700
Girji:Internet är trasigt:2018:1. utg. Girji
Dahkki: Gelin, Martin
Jahki: 2018
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Bv
Materiálašládja: Girji
Preanttus: 1. utg.
Goasttideaddji: NoK
Hápmi: Fysálaš
Journalisterna Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s tech-företag och intervjuar experter om medier, demokrati och ny teknik. För tio år sedan tycktes världen röra sig mot mer demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land gå åt motsatt håll. Med vågen av antidemokratisk högerpopulism menar författarna att Silicon Valley-företagen måste fråga sig vilken roll de har haft i den utvecklingen.
Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Addojuvvon čuoggát Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
414724
Girji:Digitant:2019 Girji
Dahkki: Perlheden, Malin
Jahki: 2019
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Pu
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Bladh by Bladh
Hápmi: Fysálaš
99% av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av den här handboken bjuder vi in dig till den stora gemenskapen på nätet. Enkla råd och steg-för-steg-instruktioner gör att du kan våga dig ut i den digitala världen.
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
Eará materiálašlájat:
437898
Girji:Låt oss prata om att ses IRL:2019 Girji
Dahkki: Liljero Eriksson, Elin
Jahki: 2019
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Do
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Ehrlin Publishing
Hápmi: Fysálaš
Människan är beroende av gemenskap och fysisk närhet för att kunna överleva. Men i takt med den digitala utvecklingen tillbringar vi mer och mer tid vid skärmen. Hur balanserar man det digitala livet med en önskan om att vara mer härvarande? Boken reflekterar, uppmuntrar och inspirerar till närvaro IRL.
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
429822
Girji:Ettor och nollors hemliga liv:2019:Första utgåvan. Girji
Dahkki: Birde, Marie
Jahki: 2019
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Pub
Materiálašládja: Girji
Preanttus: Första utgåvan.
Goasttideaddji: Volante
Hápmi: Fysálaš
Under datorernas hårda skal sker det magi dvs programmering. Antagligen har du redan hört om det här med ettor och nollor men är det inte dags att ta reda på hur det faktiskt fungerar? Förutom programmeringens kulturhistoria (visste du att de första programmerarna var kvinnor?) får du en gedigen genomgång av programmeringens principer, begrepp och buzzwords, algoritmer, datasäkerhet och inte minst datahumor./Btj.
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
403764
Girji:Digital demokrati?:2018 Girji
Jahki: 2018
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Ocg
Materiálašládja: Girji
Goasttideaddji: Atlas
Hápmi: Fysálaš
Boken analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid
447392
Girji:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Girji
Dahkki: Bergseth, Lotta
Jahki: 2020
Giella: ruoŧagiella
Ildobáiki: Eab
Materiálašládja: Girji
Preanttus: Första upplagan.
Goasttideaddji: Sanoma utbildning
Hápmi: Fysálaš
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid Atte čuoggáid

Ohcan

Language Selector