Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Biblioteken erbjuder böcker i flera olika format så att alla ska kunna läsa.

Talböcker 

Vem får låna talböcker?

• Du som är talbokslåntagare på biblioteket

• Du som har en läsnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckta böcker.

 

Exempel på läsnedsättning/funktionsnedsättning är:

• läs- och skrivsvårigheter

• synnedsättning

• andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada

• intellektuell funktionsnedsättning

• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.

• tillfällig läsnedsättning

 

Vad är en talbok?

• En talbok är en inläsning av en bok. Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är att alla får låna ljudböcker men enbart de med en läsnedsättning får låna talböcker.

• De finns som skiva och kallas då för Daisy-skiva

• Det går också att lyssna på en talbok via appen Legimus eller på webbplatsen legimus.se

 

Vad är Legimus?

• Ett digitalt bibliotek för dig med en läsnedsättning

• Har mer än 100 000 titlar  

• Här finns böcker för både vuxna och barn.

 

Hur gör man?

• För att få tillgång till bibliotekets talböcker samt till Legimus behöver man kontakta oss. 

• Det går bra att ringa 08 523 020 80 så hänvisar vi dig rätt.

• Du kan också mejla oss.

 

Ljudböcker

Biblioteken erbjuder också ljudböcker. De har ofta lästs in av skådespelare eller författarna själva. Ljudböckerna finns som cd-skivor och mp3-skivor att låna hem. Du kan även låna dem via vår app biblio. Mer information om hur du gör finns på sidan om e-bibliotek.

Storstilsböcker

Har du en synnedsättning men ändå gärna vill läsa böckerna i textform finns böcker med storstil.

Lättlästa böcker

Det finns titlar som bearbetats för att vara lätta att läsa. De kan till exempel passa dig som är läsovan eller dig som håller på att lära dig svenska.

Äppelhylla

Alla barn är olika och läser på olika sätt. Därför finns Äppelhyllan. Här hittar du böcker som du kan läsa med ögon, öron eller fingertoppar, till exempel talböcker, teckenspråksböcker och taktila böcker. Här finns även böcker om barn med funktionsnedsättning.Titta efter det röda äpplet när du är på biblioteket. Det är symbolen för Äppelhyllan. Saknar du något så prata med personalen så kan vi köpa eller låna in mer.

Taktila böcker

I en taktil bilderbok kan du både känna på och se bilderna. Bilderna är uppbyggda av olika material som tyg, skinn, plast eller sand. Texten finns både som punktskrift och storstil.

Punktskrift

Biblioteken i Södertälje har en mindre samling punktskriftsböcker för barn på Äppelhyllan. Vi kan beställa hem punktskriftsböcker för både vuxna och barn från MTM på efterfrågan. 

Du som vill läsa punktskriftsböcker kan också bli registrerad som låntagare hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier och låna direkt därifrån. MTM lånar även ut noter i punktskrift.

 

 

Sök

Språk