Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteken i Södertälje (Södertälje kommun) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.sodertalje.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från bibliotek.sodertalje.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. 
Svarstiden är normalt inom 24 timmar.  


Du kan också kontakta oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för
Myndigheten för digital förvaltning 
 

Problem vid användning utan synförmåga

  • Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att en länk öppnas i nytt fönster. Det kommer vi att åtgärda i kommande uppdateringar längre fram.

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

  • Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser, före 23 september 2020, saknar syntolkning.

  • Vi har inte heller syntolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.

     

Oskäligt betungande anpassning

Biblioteken i Södertälje åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.sodertalje.se genom olika digitala verktyg. 
Senaste bedömningen gjordes den 1 augusti 2020.

Vi har använt oss av följande tjänster för vår självskattning:

Webbplatsen publicerades den 2 september 2019.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-06-28

Språk

Sök