Evenemang

Här finns information om aktuella evenemang på alla våra 6 bibliotek. Alla evenemang är gratis. Några evenemang kan behöva föranmälan för att du ska vara säker på att få plats. Grupper och klasser ska alltid anmäla sig i förväg. Välkommen! 

angle-left Creative language café - Skaparverkstad

Skaparverkstan - Kreativt språkkafé 

Måla, teckna, slöjda och skapa på alla nivåer. Även för dig som aldrig tidigare provat. Vi bjuder på material, fika och inspirerande ledare samt utvecklar svenska språket i vårt kreativa språkkafé. I samarbete med Röda Korset, Konsthallen och Nova.    
För mer information: Jiri Kminek, jiriprag1968@gmail.com,  tel. 0702-08 13 56.


Creative language cafe 

Paint, draw, sew and create for all levels. Appropriate even for beginners. We provide materials, coffee and an inspirational leader that will help you improve your swedish in our creative language cafe. In cooperation with the Red Cross, City Library, Nova and the City Art Gallery.
For more information contact: Jiri Kminek, jiriprag1968@gmail.com,  phone: 0702-08 13 56.

TIME: Tuesdays at 2-5 pm. January 21-May 26
PLACE: City Library, Nova/Verkstan.

Sök