svenskaEnglish

Böcker

På biblioteket finns böcker inom många olika genrer och ämnen och på många språk.

Skönlitteratur

Vi har skönlitteratur på svenska i flera olika genrer:

  • Romaner, noveller, essäer och samlingar
  • Deckare och thrillers
  • Fantasy och science fiction
  • Dikter
  • Dramatik
  • Folkdiktning, folkliga berättelser och sagor

Faktaböcker

Vi har facklitteratur i de flesta ämnen. Sök själv i vår katalog eller fråga personalen i disken om du vill ha hjälp att hitta böcker inom ett visst ämne. Böckerna står uppdelade efter ämne i hyllan. Biblioteket sorterar faktaböckerna enligt SAB-systemets ämnen.

SAB-systemets olika ämnen

Många språk

Biblioteket har böcker på ett stort antal språk, både skönlitteratur och faktaböcker.

Böcker på andra språk än svenska

Fjärrlån

Böcker som vi inte har på biblioteket kan vi låna in från andra bibliotek. Det kallas fjärrlån.

Om fjärrlån

E-böcker

Du kan också låna e-böcker från biblioteket och läsa i dator, läsplatta eller mobil.

Om e-böcker