svenskaEnglish

Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan vi komma hem till dig med böcker. Det kallas för Boken kommer.

Boken kommer är en tjänst för dig som är sjuk en längre tid, är rörelsehindrad eller har en annan funktionsnedsättning som gör att du inte själv kan komma till biblioteket.

Vi kommer hem till dig var fjärde vecka med det du vill låna. Förutom vanliga böcker kan du också låna talböcker, musik och böcker med extra stor stil.