svenskaEnglish

För studerande

Biblioteket kan vara en tillgång för dig som studerar. Vi kan bland annat ge stöd och vägledning när du ska söka information. Vi erbjuder även tjänster för distansstuderande.

Söka information

I våra söktips för studerande får du tips om hur du söker kurslitteratur och material för uppsatser i bibliotekskataloger, databaser och på internet. Se också sidan Källkritik för internet

Boka en bibliotekarie

Om du vill veta mer om vilka resurser och stöd biblioteket kan erbjuda dig som är studerande, kan du boka tid hos en bibliotekarie för personlig handledning. Du kan till exempel få hjälp med informationssökning och värdering av källor när du skriver uppsats.

Boka bibliotekarie

Kurser i informationssökning

En grupp eller klass kan boka en bibliotekarie för informationssökning på internet och i databaser. Biblioteket ordnar även kurser i informationssökning efter önskemål.

Studerande med läsnedsättning

Du som har dyslexi, synskada eller annan läsnedsättning har möjlighet att få inlästa läromedel och annat stöd.

Studerande med läsnedsättning

Utrymmen för studier på biblioteket

För dig som föredrar att sitta på biblioteket och studera finns flera utrymmen. Stadsbiblioteket har en tyst läsesal och bokningsbara grupprum. Ute i biblioteket finns en tyst zon.

Tyst läsesal, tyst zon och grupprum

Skriva tentamen

Du som är distansstuderande och vill skriva din tentamen i Södertälje ska vända dig till Campus Telge. Du kan läsa mer om att tentera och anmäla dig på Campus Telges webbplats.


Tillbaka upp