svenskaEnglish

Historiska kvinnor

1-14 av 25
200555
Av: Ramklint, Ulla Britta
Hylla: Ls
Medietyp: Bok
Här möter vi fem kvinnor som var pionjärer inom olika områden, men som förenas genom självständigt tänkande och gripande levnadsöden. De föddes på 1880-talet och levde in på 1900-talet. Världsstjärnan Sarah Bernhardt (1844-1923). Gertrude Bell (1868-1926), den första engelska kvinna som tar examen i modern historia vid Oxford. Modeskaparen Coco Chanel (1883-1971). Författarna Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) och Dorothy Parker (1893-1967).
384862
Av: Bremmer, Fatima
Hylla: Gcz Nordström, Ester Blenda
Medietyp: Bok
Biografi över journalisten och författaren Ester Blenda Nordström (1891-1948). Som Sveriges första undersökande reporter slet hon som piga på en bondgård, levde ett halvår med samer i Lappland, reste som tredjeklasspassagerare med fattiga emigranter till Amerika och deltog i en flera år lång expedition till ett farligt vulkanområde i Sibirien. Men de spektakulära äventyren och kampen för ett liv på egna villkor visade sig ha ett högt pris.
366295
Av: Larsdotter, Anna
Hylla: K.4
Medietyp: Bok
En bok om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från 1600-tal till 1900-tal. Författaren skildrar deras många olika roller som soldater, piloter, prickskyttar, vårdpersonal eller delar av trossen. En del kvinnor förklädde sig till män för att kunna delta i strid. Vissa sökte på så vis sin försörjning, medan andra ville ha frihet och äventyr. Boken visar att kvinnor alltid har varit en naturlig del av kriget, inte minst vid fronten.
352498
Av: Ulvros, Eva Helen
Hylla: Kc.4
Medietyp: Bok
Boken ger en inblick i den samhällsomvandling som Sverige genomgick från sent 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Läsaren får genom kvinnors egna röster, personliga brev och dagböcker, memoarer och intervjuer möta tretton livsöden som samtidigt speglar Sveriges historia. Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet.
344395
Av: Isaacson, Walter
Hylla: Ls
Medietyp: Bok
Författaren skriver om människorna bakom den digitala revolutionen. Vi möter Ada Lovelace, som var pionjär inom dataprogrammering redan på 1840-talet, och personer som Alan Turing, Bill Gates och Steve Jobs. Om hur de tänkte och vad som gjorde dem så nyskapande; hur deras förmåga att samarbeta gjorde dem ännu mer framgångsrika.
305610
Av: Lundgren, Kristina
Hylla: Lz Nilsson, Ada
Medietyp: Bok
Ada Nilsson föddes 1872. Hon blir en av den svenska kvinnokampens främsta förgrundsgestalter och den tolfte kvinnliga läkaren i Sverige. Hennes våning i Gamla stan var inte bara läkarmottagning och tidningsredaktion, utan också en mötesplats för radikala kvinnor och män, intellektuella, konstnärer och politiker.
284231
Av: Björk, Monika
Hylla: Qz Svenska hem
Medietyp: Bok
267940
Av: Du Rietz, Anita
Hylla: Kc.4
Medietyp: Bok
187909
Av: Ambjörnsson, Ronny
Hylla: Lz Key, Ellen
Medietyp: Bok
En idéhistorisk biografi över Ellen Key (1849-1926) som vid sekelskiftet var en av våra mest kända författare utomlands. Hon stred för yttrandefrihet och var en av de första i Sverige att kräva kvinnlig rösträtt. Här ges en bild av hennes inflytande på det nya århundradet.
40000
Av: Skloot, Rebecca
Hylla: Lz Lacks, Henrietta
Medietyp: Bok
136383
Av: Hedvall, Barbro
Hylla: Kc.5
Medietyp: Bok
Först 1921, sist i Norden, kunde de svenska kvinnorna rösta i allmänna val. Beslutet togs av en oenig riksdag efter nästan fyrtio år av hårt arbete och påtryckningar. Författaren ger här sin bild av den svenska kvinnorösträttsrörelsen. LKPR, Landsföreningen för kvinnas politiska rösträtt, hade en ledande roll.
22802
Av: Thorgren, Gunilla
Hylla: Lz Ottesen-Jensen, Elise
Medietyp: Bok
Biografi över Elise Ottesen-Jensen (1886-1973). Hon var en föregångare inom sexualupplysning, turnerade i Sverige, agiterade för en förändrad lagstiftning och lärde kvinnor att använda preventivmedel. 1933 startade hon RFSU och var dess ordförande fram till 1959.
109518
Av: Petersson, Erik
Hylla: Kc.4
Medietyp: Bok
Författaren, doktorand i historia, vill ge en ny bild av drottning Kristina (1626-1689). Bl.a. visar han att hon hade en stark politisk medvetenhet. T.ex. vägrade drottningen att underteckna regeringsformen när hon blev myndig, vilket gav henne nästan oinskränkt makt.
34855
Av: Arnborg, Beata
Hylla: Lz Alving, Barbro
Medietyp: Bok
Biografi om Barbro Alving (1909-1987). Hon började redan i tjugoårsåldern som reporter på Dagens Nyheter. Hennes rapporter från olika krigsskådeplatser blev mycket uppmärksammade. Andra delar av hennes liv var ångest, missbruk och sjukdom.