svenskaEnglish

Lokalsamling

Stadsbiblioteket har en stor lokalhistorisk samling med böcker och annat material om Söderälje med omgivningar. Det finns även en del lokalt material på kommundelsbiblioteken.

Böckerna i Lokalsamlingen

Detaljplaner för Södertälje kommun

Aktuella detaljplaner för Södertälje kommun hittar du vid Lokalsamlingen på Stadsbiblioteket. Samhällsbyggnadskontoret tar varje år fram nya detaljplaner, framför allt vid större förändringar. I detaljplanen kan du se till exempel vad som kommer att byggas och hur miljön kommer att förändras eller bevaras.