svenskaEnglish

Biblioteken i Södertälje kommun

Biblioteken i Södertälje kommun består av sex bibliotek som är öppna för allmänheten. Tillsammans har vi ett brett utbud av böcker, musik, filmer och andra tjänster.

Stadsbiblioteket är huvudbibliotek i kommunen. Det finns också ett bibliotek i Hovsjö och fyra kommundelsbibliotek: i Järna, Hölö, Mölnbo och Enhörna. Biblioteken i Enhörna, Hölö och Mölnbo är kombinerade folk- och skolbibliotek.

Du använder samma bibliotekskort på alla biblioteken och kan låna och lämna tillbaka på vilket bibliotek som helst (förutom fjärrlån och 7-dagarslån, som du lämnar där du lånat dem).

På sidan Vanliga frågor hittar du svar på det mesta om att låna på biblioteket.

Läs mer om hela vårt utbud och alla våra tjänster under Vi erbjuder.

Ansvariga nämnder

Stadsbiblioteket och Hovsjö bibliotek ligger inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Kommundelsbiblioteken i Hölö, Järna, Mölnbo och Enhörna har respektive kommundelsnämnd som huvudman. För skolornas bibliotek ansvarar Utbildningsnämnden.