svenskaEnglish

Söktips för studerande

1. Söka kurslitteratur

Du kan själv söka här på webbplatsen efter böcker som finns på biblioteken i Södertälje. Det finns även andra bibliotekskataloger där du söker samtidigt i många biblioteks utbud. När du är på biblioteken kan du använda våra sökdatorer för att leta böcker. På dessa datorer finns även olika faktadatabaser.

  • Börja med att söka i sökrutan här på webbplatsen. Under "Här finns titeln:" ser du om boken finns inne på något av biblioteken i kommunen. Om boken är utlånad eller finns på ett annat bibliotek i kommunen kan du ställa dig i kö, alltså reservera den. Det kostar 10 kr per bok.
  • Finns inte boken på biblioteken i Södertälje kan du gå vidare till Bibliotek i Stockholms län. Här kan du söka samtidigt på alla bibliotek i länet.
  • I Libris söker du i huvudsak på högskole-, universitets- och forskningsbibliotek över hela Sverige.

Fjärrlån

Finns inte boken på något bibliotek i Södertälje kan du ansöka om ett fjärrlån. Kostnaden för fjärrlån är 20 kr per bok. Du kan ansöka om fjärrlån på webbplatsen eller prata direkt med personalen i biblioteksdisken.

Det är inte säkert att boken går att låna även om den finns i bibliotekskatalogerna. Om boken, till exempel, står markerad som kursbok eller referensbok lånas den inte ut av biblioteket som äger boken. Boken kan även vara svår att låna av andra skäl.  Om ett fjärrlån inte är möjligt får du ett meddelande av fjärrlånebibliotekarien.

Om fjärrlån

2. Söka material till uppsatser

Databaser via biblioteken i Södertälje

På biblioteket har du även tillgång till ett antal databaser. Vissa av dessa kan du bara nå från sökdatorerna i biblioteket. Andra kan du logga in på direkt hemifrån med ditt bibliotekskortsnummer.

Från bibliotekets sökdatorer kan du antingen skriva ut för 2 kr/sida eller spara på ett USB-minne. Från vissa databaser kan du även skicka textutdrag till din e-postadress. Behöver du använda internet finns även internetdatorer att låna på biblioteket.

På sidan Databaser & e-uppslagsverk hittar du de databaser du har tillgång till via biblioteket.

Material på internet

Det finns flera fritt tillängliga kataloger och databaser på internet där du kan söka bland kvalitetskontrollerat och referentgranskat material. Söktjänsterna i listan här nedanför kräver ingen inloggning.

Bibblan guidar

Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras.

Svenskt vetenskapligt material

  • DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 svenska lärosäten.
  • Libris uppsök innehåller studentuppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
  • SwePub är en samlad ingång till svensk vetenskaplig publicering, med möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Ger en översikt av vad som skrivits inom ett specifikt forskningsområde.
  • Uppsatser.se innehåller över 30 000 högskoleuppsatser och samarbetar med Libris uppsök. Även annat material som stipendier och projektansökningar finns här.

Internationellt, mest engelskt vetenskaligt material

  • Directory of Open Access Journals innehåller kvalitetskontrollerade och referentgranskade open access–tidskrifter inom flertalet ämnen på ett 40-tal språk.
  • Google Scholar är en fritt tillgänglig söktjänst där man kan söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter inom mängder av ämnen.
  • OAIster erbjuder fritt tillgängligt akademiskt material.

Resurser via din skolas bibliotek

Glöm inte att du genom att logga in på din skolas bibliotek och webbplats får tillgång till den största mängden kvalitetsgranskat vetenskapligt material. Högskolor och universitet ger tillgång till en stor mängd tidskrifter och databaser som bara är tillgängliga för dig som studerar på skolan, och som ofta inte finns i de öppna vetenskapliga söktjänsterna eller i de databaser du får tillgång till via folkbiblioteken.
Fråga efter mer information på din skolas bibliotek.

Tillbaka upp

söktips för studerane som pdf-länk högerkolumn