Tyck till om biblioteken

Hjälp oss att blir bättre. Kom med förslag och lämna dina synpunkter på biblioteken i Södertälje kommun.

Om synpunkter

www.sodertalje.se/synpunkt kan du lämna synpunkter på biblioteken. 

Tryck på länken "Lämna synpunkter via e-tjänst". Tryck på knappen för att starta e-tjänsten och fyll i formuläret. Välj enheten "Kultur och fritidskontoret" och skriv "Biblioteken" i fältet för verksamhet/enhet.

Synpunkterna är ett sätt för politiker och medarbetare att få reda på vad du som använder kommunens tjänster tycker om verksamheten och därigenom vad som kan förbättras.

Minst två gånger om året får den ansvariga nämnden information om vilka klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits.