Hoppa till innehåll
svenska English

Vanliga frågor

Här kan du läsa om hur du skaffar ett bibliotekskort och vilka låneregler vi har. I menyn till vänster hittar du svaren på de vanligaste frågorna om hur du använder biblioteket. 

Så här får du ett bibliotekskort

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Våra låneregler

Så här får du ett bibliotekskort

För att låna från biblioteket behöver du ha ett bibliotekskort. Det är gratis.

Kom in till oss på biblioteket så får du ett bibliotekskort. Du behöver ha med dig din legitimation.

Vi behöver din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress så att vi till exempel kan tala om när det är dags att lämna tillbaka dina böcker. Berätta därför för oss om du flyttar eller byter telefonnummer eller e-postadress.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter. Personuppgifter är till exempel namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster.

Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra kommuner: Södertälje, Salem, Nykvarn och Nynäshamn.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt en lag som heter dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal.

Leverantören får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Sekretess

Dina lån är hemliga. Vi får inte tala om för någon vad du har lånat. När du har lämnat tillbaka en bok försvinner alla uppgifter om vad du har lånat. Om du haft boken för länge och fått en avgift försvinner alla uppgifter när du betalat avgiften.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta:

Kontaktcenter, tel: 08-523 010 00

e-post: kontaktcenter@sodertalje.se

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud,

e-post: dataskyddsombud@sodertalje.se

Läs mer om GDPR på: datainspektionen.se och  sodertalje.se/gdpr

Våra låneregler

Om ditt bibliotekskort

När du skaffar ett bibliotekskort har du ett avtal med biblioteket. Genom att använda ditt bibliotekskort godkänner du våra låneregler och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om du inte följer våra låneregler kan ditt kort bli spärrat så att du inte får låna. Om du har avgifter på 100 kronor eller mer får du inte låna mer innan du betalat allt.

Du har ansvar för det du har lånat ända tills det är avregistrerat i datorsystemet. Om någon annan lånar på ditt kort ansvarar du för lånen. 

Om du tappar bort ditt bibliotekskort ska du tala om det för oss. Då spärrar vi kortet så att ingen annan kan använda det. Ett nytt kort kostar 30 kronor.

Kan barn få bibliotekskort?

Ja, barn kan få eget bibliotekskort från det år då de fyller 6 år. Barn som är under 16 år måste ha med sig vårdnadshavare för att få ett kort.

Hur länge får jag låna?

De flesta böcker får du låna i fyra veckor. Vissa saker, till exempel filmer, får du låna kortare tid. När du lånar får du ett kvitto. Där står det hur länge du får ha det du har lånat. Du kan få en påminnelse på e-post några dagar innan du ska lämna tillbaka det du lånat.

Hur lånar jag om?

Du kan låna om själv under Mina sidor på vår webbplats. Du kan också komma till biblioteket eller ringa oss. Du får låna om högst tre gånger. Om någon annan väntar på boken får du inte låna om. 7-dagars lån går inte att låna om.

Kan jag lämna tillbaka var som helst?

Det du lånat på biblioteken i Södertälje kan du lämna tillbaka på vilket som helst av våra bibliotek. Undantaget är fjärrlån och 7-dagars lån. De måste lämnas där du lånade dem.

Kan jag ställa mig i kö på en bok som är utlånad?

Ja, vi kallar det för att reservera. Det kostar 10 kronor för varje vuxenbok. Du kan reservera böcker själv på webbplatsen. När boken går att hämta får du ett meddelande. Du kan få meddelandet som sms, e-post eller brev. Du får betala 10 kronor även om du inte hämtat boken.

Beställa från andra bibliotek - fjärrlån

Böcker som inte finns i Södertälje kan vi ibland låna in från andra bibliotek. Det kallas fjärrlån och kostar 20 kronor.

Vad händer om jag lämnar tillbaka för sent?

Då får du betala en avgift. Hur mycket det kostar beror på vad du har lånat och hur sent du lämnar tillbaka. Har du fått en påminnelse kostar det dessutom 20 kronor.

 


Tillbaka upp